3D组选走势图
福彩3D:组选走势图
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
2019D19573416434137421组六16081:2117532:16522:16
2019D19685327531541832组六161912:118642:17632:17
2019D1975443861455214组三1162101:211971:21871:218
2019D19859449724563291组六1631112:120812:1981:229
2019D19900301083117431组三11640:3212191:211091:2310
2019D20001401914285421组六1650:33222101:2211101:2411
2019D201941111024396592组六16611:23231112:112111:2512
2019D202249212344107693组六16721:2424121:2113121:2613
2019D203140011445118714组六1680:31525131:2214131:2714
2019D204390012316129895组六16911:26261412:115141:2815
2019D205500023125131091组三117021:2727151:2116151:2916
2019D206879134231147891组六1713183:01612:117161:21017
2019D207924242342151192组六17241:291171:2118171:21118
2019D20867435144367213组六173512:12181:2219181:21219
2019D20930606231461324组六17461:213191:2320191:21320
2019D21037111332517435组六17571:22420143:0201143:0
2019D21112321233621546组六1760:31352122:11212153:0
2019D21278631114767857组六1771243:0221:212221:2161
2019D21324542224511168组六17821:251231:2232312:12
2019D21478003131127879组六179312:12241:234241:213
2019D215487142442378810组六180422:13251:245251:224
2019D216408053543418911组六18151:2140:31560:3135
2019D2173611143146211012组六18261:225122:17122:16
2019D2185322123251321113组六18371:236232:182313:0
2019D2194753211452731214组六184812:17342:19342:11
2019D22001001221131413组三11850:321841:211041:212
2019D22148411334242814组三218611:2290:312110:3123
2019D22215521441553115组三3187212:1101233:01233:0
2019D223405015545642161组六18831:211121:24121:241
2019D224043026341753172组六1890:3121231:25231:252
出现总次数                            
平均遗漏值                            
最大遗漏值                            
最大连出值                            
开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比

参数说明:

组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。